Folkevogn.no

PERSONVERNERKLÆRING

Med denne personvernerklæringen angis våre retningslinjer for håndtering av personopplysninger slik at Hot Shop AS kan imøtekomme kravene i EU forordningen GDPR ( General Data Protection Regulation). I dette dokument redegjør vi om hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og forbindelser, samt brukere og besøkende på våre nettsteder/nettbutikker. Vi redegjør også for hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og reglene i personvernlovgivningen. 

Behandlingsansvarlig
Hot Shop AS er ansvarlig for bedriftens håndtering av personopplysninger.

Kontaktinformasjon:
Hot Shop AS
Industriområdet Grav 4
Postboks 100 
1860 Trøgstad 
Organisasjonsnummer: 936292550 
Telefon: 69825100
E-post: post@folkevogn.no

Hvordan og til hvilket formål samler vi personopplysninger
Normalt er personopplysninger samlet og registrert hos oss knyttet til at du er kontaktperson hos kunde eller forbindelse. Du kan også være registrert som privatperson dersom du har registrert deg som kunde/bruker i en av våre nettbutikker.

Hvilke personopplysninger samler vi inn 
Navn, telefonnummer, e-postadresser samt leverings- og postadresser er type personopplysninger, som vi samler inn. Besøk og søk på våre nettsider, samt besøk/kjøp i våre nettbutikker vil også være opplysninger som lagres knyttet til din person.

Hjemmel/ bakgrunn
Vi samler og registrerer personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av kjøp/ordre, samt for å kunne oppfylle berettiget ønske om informasjon og tilbud på produkter og tjenester vi leverer. Opplysninger brukes også til å muliggjøre generell formidling av informasjon, som utsending av nyhetsbrev og informasjon via epost eller post.

Deling av personopplysninger 
Hot Shop AS vil ikke selge eller dele personopplysninger med en utenforstående tredjepart. I begrenset, men nødvendig grad må personopplysninger deles med «databehandlere», som f.eks leverandører innen f. eks it-tjenester og logistikk tjenester etc. I slike tilfeller sikrer vi at regelverket er innenfor GDPR, samt vår personvernerklæring følges gjennom skriftlige avtaler.

Datasikkerhet
Hot Shop AS tar beskyttelse av personopplysninger svært alvorlig. Gjennom prosedyrer samt tekniske tiltak beskytter vi de personopplysningene vi har samlet.

Lagringstid 
Personopplysningene lagres så lenge det er formålstjenlig eller så lenge det kreves i henhold til lovgivning.

Hvilke rettigheter har du 
I samsvar med GDPR har du som person rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger. Du kan be om å få tilgang til hvilke opplysninger vi har lagret om din person. Vi må ha en slik anmodning om tilgang skriftlig, for å sikre at informasjonen ikke sendes feil person. Du kan be om at informasjonen om deg, endres eller slettes. Vi vil i slike tilfeller, på raskest mulig måte følge anmodning om endring/sletting. Unntak er om vi er forpliktet til å lagre opplysningene i.h.t gjeldene lover og regler. Du kan også be om begrenset behandling. F.eks kan du gi beskjed om at ikke ønsker at vi benytter personopplysningene dine til markedsføring/utsendelser. Vi vil omgående respektere et slikt ønske ved ikke lenger å bruke dine personopplysninger til slike formål.

Endring av denne personvernerklæring 
Denne personvernerklæring kan bli endret ved revisjon i forbindelse med endring av virksomhetsområde, endringer av våre nettsteder eller ved lovendringer. Du vil finne siste versjon av vår personvernerklæring lagret på vår hjemmeside www.folkevogn.no

Versjon:01.01.2020

Kontakt

Navn: Hot Shop AS
Postadresse: Postboks 100 1861 Trøgstad
Adresse: Industriområdet Grav 4, 1860 Trøgstad
E-postadresse: post@folkevogn.no
Telefonnummer: +47 69 82 51 00

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.